Sau khi thiết kế slide bằng Canva, sẽ có rất nhiều người muốn chuyển chúng về định dạng PowerPoint để...