Khóa học Content Facebook từ A – Z

2.500.000 

Từ nghiên cứu Buyer Persona, định hình Creative Brief, phát triển Content Plan chuyên nghiệp đến sáng tạo nội dung cho mọi Fanpage: Giải trí – Hữu ích – Thu leads – Bán hàng.